سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق فراخوان 96.2 اقدام می نماید. - (1396/2/3)
سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق فراخوان 96.2در جهت شناسایی پیمانکاران کابل کشی اقدام نماید.
جهت مشاهده مناقصه لطفا   اینجا   را کلیک کنید.
سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق فراخوان 96.1 اقدام می نماید. - (1396/2/3)
سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق فراخوان 96.1 جهت شناسایی  و ارزیابی تامین کنندگان کابل اقدام نماید.
جهت مشاهده مناقصه لطفا   اینجا   را کلیک کنید.
سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی 96/1 تجهیزات خریداری نماید. - (1396/1/26)
سازمان فناوری شهرداری تهران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی 96/1 تجهیزات خریداری نماید.
جهت مشاهده مناقصه لطفا   اینجا   را کلیک کنید.
Skip Navigation Links.