سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران از طریق فراخوان 1-95، اقدام می نمايد. - (1395/11/24)
سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران در نظر دارد  از طريق فراخوان 1 -95، به منظور پاسخگويي به نياز بخش هاي مختلف شهرداري تهران در حوزة پشتيباني تجهيزات سخت افزاري ، اقدام به بررسي شركت هاي ارائه كنندة خدمات مذكور نمايد.
جهت مشاهده مناقصه لطفا   اینجا   را کلیک کنید.
Skip Navigation Links.