صبر کنید..
اوقات شرعی
امروز : 1395/7/11 (هـ.ش)
برابر با 1 محرم 1438 (هـ.ق)
06:00:33
04:35:43
18:02:55
11:53:28
طول = 51/41
و عرض = 35/7